| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 79/VII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 9 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XX/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. nr 17 poz. 95)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27.02.2009r. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dodatek motywacyjny przysługuje miesięcznie w wysokości:

- do 560 złotych dla nauczyciela

- do 860 złotych dla dyrektora szkoły

§ 2. W załączniku do uchwały Nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27.02.2009r. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach gminy Mykanów i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby

1) przy jednej osobie w rodzinie – 3 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 5 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6 zł.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie

4. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek mieszkaniowy, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenie jego wypłacania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »