| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 79/VII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 9 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XX/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. nr 17 poz. 95)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27.02.2009r. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dodatek motywacyjny przysługuje miesięcznie w wysokości:

- do 560 złotych dla nauczyciela

- do 860 złotych dla dyrektora szkoły

§ 2. W załączniku do uchwały Nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27.02.2009r. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach gminy Mykanów i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby

1) przy jednej osobie w rodzinie – 3 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 5 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6 zł.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie

4. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek mieszkaniowy, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenie jego wypłacania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »