| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16 września 2011r.

do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Ogrodzieniec z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 3 na następujące: "Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze na odcinku zabudowanym o długości około 1.500 mb, przy czym na długości około 1.400 mb jednostronnie po stronie północnej, a na odcinku o długości około 100 mb dwustronnie oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał.1E).",

2. § 1 pkt. 4 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłosznia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w pkt. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Ogrodzieniec na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.",

3. § 1 pkt. 5 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 790. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 790 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Ogrodzieniec

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Andrzej Mikulski


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 (UL. WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWŚCI PODZAMCZE

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo Śląskie

3

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+
Gmina

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+
Gmina

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

-
Gmina

Listopad 2011r.

7

Przekazanie środków finansowych

-
Województwo Śląskie

Nie później niż do grudnia 2011r.

8

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

-
Gmina

2011r./2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »