| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 3 października 2011r.

do Porozumienia Nr 587/2009 zawartego w dniu 4 listopada 2009 roku

do Porozumienia Nr 587/2009 zawartego w dniu 4 listopada 2009 roku w Bielsku-Białej,

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej , w imieniu

którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bestwina – Stefana Wodniaka

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/41/290/09 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2009 r. „w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska i Uchwały Nr XXXIII/252/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 3 listopada 2009 r. „w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska”

strony zgodnie zawierają aneks do w/w porozumienia następującej treści:

§ 1. Do porozumienia Nr 587/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bestwina, na wniosek Gminy, Zarząd Powiatu przekazuje, a Wójt przejmuje prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie realizacji projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska oraz utrzymania jego rezultatów przez okres wynikający z zasad Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z budżetu Gminy Bestwina oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

3. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w ust. 1 kwoty 704.652,91 zł (słownie: siedemsetczterytysiącesześćsetpięćdziesiątdwazłote 91/100), t.j. 50% wartości planowanych kosztów brutto ponoszonych przez Gminę, na konto Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania (faktury, protokół odbioru).

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie.


§ 3. Aneks zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


mgr inż. Stefan Wodniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »