| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 3 października 2011r.

do Porozumienia Nr 587/2009 zawartego w dniu 4 listopada 2009 roku

do Porozumienia Nr 587/2009 zawartego w dniu 4 listopada 2009 roku w Bielsku-Białej,

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej , w imieniu

którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bestwina – Stefana Wodniaka

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/41/290/09 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2009 r. „w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska i Uchwały Nr XXXIII/252/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 3 listopada 2009 r. „w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska”

strony zgodnie zawierają aneks do w/w porozumienia następującej treści:

§ 1. Do porozumienia Nr 587/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bestwina, na wniosek Gminy, Zarząd Powiatu przekazuje, a Wójt przejmuje prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie realizacji projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice, ul. Bialska oraz utrzymania jego rezultatów przez okres wynikający z zasad Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z budżetu Gminy Bestwina oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

3. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w ust. 1 kwoty 704.652,91 zł (słownie: siedemsetczterytysiącesześćsetpięćdziesiątdwazłote 91/100), t.j. 50% wartości planowanych kosztów brutto ponoszonych przez Gminę, na konto Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania (faktury, protokół odbioru).

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie.


§ 3. Aneks zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


mgr inż. Stefan Wodniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »