| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. ,Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010, Nr 55, poz.755).

R A D A M I E J S K A W S Z C Z Y R K U

- u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Uchwały Nr LXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok, - pkt. 4 otrzymuje brzmienie : „od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”

2. W § 2 Uchwały Nr LXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok o brzmieniu „ Zwalnia się z podatku od nieruchomości” S k r e ś l a się: pkt. 1 o treści „budynki lub ich części, grunty i budowle stanowiące mienie komunalne gminy z wyjątkiem będących przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych praw obligacyjnych lub rzeczowych”, pkt. 2 o treści „ budowle stanowiące rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiących własność gminy”, pkt. 5 o treści „ budynki lub ich części, grunty i budowle stanowiące własność lub będące we władaniu instytucji kultury i promocji dla których organem założycielskim jest gmina z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także będących przedmiotem najmu lub dzierżawy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »