| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Wilamowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:Dz.U. z 2005 r. Nr 8,poz. 60 z późn.zm.), Rada Miejska w Wilamowicach, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Wilamowicach:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Wilamowice w wysokości 20,00 zł za wyjątkiem sprzedaży z koszyka lub z ręki, dla których stawka wynosi 10,00 zł.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilamowiczanka" w Wilamowicach.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2 za pobór opłaty targowej w wysokości 60 %
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.

5. Zobowiązuje się inkasenta do wpłaty i rozliczania się z pobranej kwoty opłaty targowej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w terminie do 10 dni od daty jej pobrania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Wilamowice.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »