| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku
lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę stanowiących dochód Gminy Sławków.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 56 § 3 ustawy- Ordynacja podatkowa.

§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatności podatków oraz zaległości podatkowych, o których mowa w § 1.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


mgr Paweł Sobieszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »