| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm);

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

d) ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm),

f) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

h) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 149, poz. 887),

i) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm),

j) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

k) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ),

l) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 z późn.zm.),

m) innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących pomocy społecznej,

n) Zarządzenia Nr 1 Naczelnika Miasta w Szczyrku z dnia 18 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku,

o) niniejszego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku."

2) w § 3 załącznika dodaje się ustęp 6 i 7 w brzmieniu:

"6) Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie."

"7) Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »