| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 art 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Przyjąć Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XII/88/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku oraz uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 204 ust. 2 organy założycielskie szpitali publicznych mają obowiązek w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (t.j. od 1 lipca 2011r.) dostosować statuty do aktualnie obowiązujących przepisów. Wychodząć temu naprzeciw przedstawia się projekt statutu jak w załączniku. Projekt statutu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZLA w Rudniku na podstawie uchwały Nr XLI/43/2012 z dnia 29 marca 2012r. Projekt uchwały był konsultowany społecznie (w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń).

Załącznik do Uchwały Nr   XIX/143/2012          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. Nr XIX-143-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »