| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 z   późn.zm.), art. 1   ust. 1   i art. 42 ust. 7   pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. Nr 97 z   2006r., poz. 674 z   późn.zm.)  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.  

W uchwale Nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z   dnia 27 grudnia 2005r. w   sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w   szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16 z   2006r., poz. 546 ze zm.), w   § 1   ust. 2   zwrot "pedagoga i   psychologa szkolnego" zastępuje się zwrotem "pedagoga, psychologa, logopedy i   doradcy zawodowego".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.  

                                                                                                               

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Mazur

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »