| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. nr 142 poz.1591 z   późn. zm. ) art.6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz. U. z   2012r. poz. 391 ) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   rt.3 ust.3 ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nędza.  

§   2.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   stanowi iloczyn liczby mieszkańców , zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty   określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Nędza .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w   Nędzy.  

§   5.   Uchwałą wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »