| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. nr 142 poz.1591 z   późn. zm. ) art.6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz. U. z   2012r. poz. 391 ) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   rt.3 ust.3 ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nędza.  

§   2.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   stanowi iloczyn liczby mieszkańców , zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty   określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Nędza .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w   Nędzy.  

§   5.   Uchwałą wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »