| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/263/2012 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

na podstawie: art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone będą w sposób następujący:

1. poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie na okres 5 dni kalendarzowych oraz w wersji papierowej we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie, www.bip.starostwo.bedzin.pl oraz

2. poprzez ich umieszczenie na okres 5 dni kalendarzowych na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych: www.powiat.bedzin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 6.

§ 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego lub elektronicznego stanowiska, które zawiera w szczególności:

1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem,

2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentacji.

§ 3. Opinie i uwagi, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 należy składać w terminie 10 dni kalendarzowych od daty udostępnienia projektów w sposób wskazany w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały w formie pisemnego stanowiska, bezpośrednio do koordynatora współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi, którym jest Wydział Organizacji i Zarządzania lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacyjny@powiat.bedzin.pl

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/532/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 października 2010r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »