| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala :  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Świerklany w   brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Świerklany w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012, poz. 391).  

§   3.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6m ust. 1   ustawy z   13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012, poz. 391), składa się w   terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.  

§   4.   W przypadku nieprzerwanego trwającego dłużej niż 60 dni nieprzebywania przez osobę składającą deklarację lub osobę zamieszkującą na terenie nieruchomości wskazanej w   części IV deklaracji, do deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć dokumenty potwierdzające tą okoliczność, w   szczególności:  

a)   karty powołania do odbycia służby wojskowej;  

b)   zaświadczenia służby zdrowia o   skierowaniu na leczenie;  

c)   odpis postanowienia o   zastosowaniu aresztu tymczasowego lub zaświadczenia sądu o   odbywaniu kary pozbawienia wolności;  

d)   potwierdzenie zamieszkania w   domu akademickim, internacie, wynajętym mieszkaniu znajdującym się w   innej gminie (kraju);  

e)   oświadczenie o   przebywaniu za granicą;  

f)   inne stosowne dokumenty.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu:  

1.   na tablicach informacyjnych w   sołectwach Gminy Świerklany  

2.   na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl  §   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 


Załącznik do Uchwały Nr 119/XX/12
Rady Gminy Świerklany
z dnia 13 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »