| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/274/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. h, art.40 ust.2, pkt 2, art.41 ust.1 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 29 listopada 1990 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czerwionce-Leszczynach przyjętego uchwałą                         Nr XVII/183/11 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 grudnia 2011 r., ogłoszonego w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 9   lutego 2012 r. poz.749, wprowadza się następujące zmiany:  

W § 6   ust. 1   po pkt 5   dodaje się pkt 6   w brzmieniu:  

6)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych, w   szczególności organizowanie społeczności lokalnej poprzez:  

-   diagnozę środowiska,  

-   wybór podmiotu działania i   rozpoznanie jego problemów i   potencjału,  

-   poznawanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników,  

-   tworzenia planu i   struktury działania grupy,  

-   realizacja zaplanowanych działań,  

-   monitorowanie i   ocena efektywności podejmowanych działań. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »