| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy.

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Rudnik na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery okręgów ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Rudnik oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Uchwalony w 2011 roku Kodeks Wyborczy wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze. Uchwała wprowadza taki podział z zasadą jedna miejscowość jeden okręg. Na dwa okręgi wyborcze podzielono Grzegorzowice oraz część Rudnika, a pozostałe ulice połączono z Sołectwem Czerwięcice. Podobnie miejscowość Brzeźnica tworzy jeden okręg, a pozostałą część połączono z Sołectwem Ligota Książęca. Za takim przyłączeniem Sołectwo Czerwięcice - Rudnik oraz Ligota Książęca - Brzeźnica przemawiają:

- takie połączenia były stosowane w latach 90-tych ubiegłego Stulecia;

- wspólne powiązania komunikacyjne;

- wspólne więzi społeczne, kulturalne i oświatowe (świetlice, szkoły, parafie itp.);

- wspólne organizacje społeczne (LKS, KGW, OSP, itp.);

- wola mieszkańców wyrażona na zebraniach wiejskich w Ligocie Książęcej, Czerwięcicach i Brzeźnicy.

Połączenie Ligoty Książęcej i Czerwięcice w jeden okręg wyborczy spowoduje zerwanie istniejących, tradycyjnych powiązań, a ze względu na brak bezpośredniego połączenia drogą utwardzoną uniemożliwia sprawne przeprowadzenie wyborów (dojazd wyborców do lokalu to ponad 7 km.), co niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na frekwencję wyborczą. Do tej pory we wszystkich wyborach powszechnych począwszy od lat dziewięćdziesiątych w Czerwięcicach ani w Ligocie Książęcej nie był wyznaczony lokal wyborczy z powodu braku dostatecznej bazy lokalowej.

Załącznik do Uchwały Nr  XXIII/164/2012          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. Nr XXIII-164-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »