| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 317/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XXII/88/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 22 października 2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Bąka, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana  Marka Bąka zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Jejkowice w   trzymandatowym okręgu wyborczym nr 1.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 13 stycznia 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 317/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice  

 

Termin   wykonania    
czynności   wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 10 listopada 2012   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w   okręgu wyborczym nr 1  

do 24 listopada 2012   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice, informacji o   okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

-   zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w   okręgu wyborczym nr 1  

do 26 listopada 2012   r.  

-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 29 listopada 2012   r.  

-   powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 14 grudnia 2012 r. do   godz. 24.00  

-   zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym  

do 21 grudnia 2012   r.  

-   zgłaszanie Wójtowi Gminy Jejkowice kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej  

do 23 grudnia  2012   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice  informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego  

do 29 grudnia  2012   r.  

-   rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i   list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 30 grudnia   2012   r.  

-   powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Jejkowice  

do 3   stycznia 2013  r.  

-   składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

11 stycznia  2013  r. o   godz. 24.00  

-   zakończenie kampanii wyborczej  

12 stycznia 2013 r.  

-   przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców  

13 stycznia 2013   r. godz. 8.00 - 22.00  

-   głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »