| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia   12   stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

-   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650 zł  

-   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 1100 zł  

-   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton - 1300 zł  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

Dwie osie  

12  

15  

1550  

1600  

15  

 

1600  

1700  

Trzy osie  

12  

23  

1650  

1750  

23  

 

1800  

1900  

Cztery osie i   więcej  

12  

29  

2150  

2250  

29  

 

2350  

2650  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton – 1200 zł  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton – 1400 zł  


b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

Dwie osie  

12  

25  

1500  

1600  

25  

31  

1600  

1700  

31  

 

1700  

2100  

Trzy osie i   więcej  

12  

36  

1800  

1950  

36  

40  

1900  

2050  

40  

 

2000  

2750  

4)   od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1100 zł  

5)   od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

 

Stawka podatku w   złotych

Jedna oś

 

 

 

 

12

25

600

700

25

 

700

800

Dwie osie

12

33

900

1100

33

38

1100

1500

38

 

1300

1850

Trzy osie i   więcej

12

36

1100

1400

36

 

1200

1600

6)   Autobusy o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1400 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1700 zł  

§   2.   Traci moc uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011r. w   sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 297, poz. 4972).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »