| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia   12   stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

-   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650 zł  

-   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 1100 zł  

-   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton - 1300 zł  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

Dwie osie  

12  

15  

1550  

1600  

15  

 

1600  

1700  

Trzy osie  

12  

23  

1650  

1750  

23  

 

1800  

1900  

Cztery osie i   więcej  

12  

29  

2150  

2250  

29  

 

2350  

2650  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton – 1200 zł  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton – 1400 zł  


b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

Dwie osie  

12  

25  

1500  

1600  

25  

31  

1600  

1700  

31  

 

1700  

2100  

Trzy osie i   więcej  

12  

36  

1800  

1950  

36  

40  

1900  

2050  

40  

 

2000  

2750  

4)   od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1100 zł  

5)   od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

 

Stawka podatku w   złotych

Jedna oś

 

 

 

 

12

25

600

700

25

 

700

800

Dwie osie

12

33

900

1100

33

38

1100

1500

38

 

1300

1850

Trzy osie i   więcej

12

36

1100

1400

36

 

1200

1600

6)   Autobusy o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1400 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1700 zł  

§   2.   Traci moc uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011r. w   sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 297, poz. 4972).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »