| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz.U. nr 142, póz 1591 z   późn. zmianami, art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, póz. 613 z   późn. zmianami), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 r w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych  (M.P. Nr 214, poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się roczną wysokość podatku od środków transportowych na rok 2013 w   następujących wysokościach:  

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

infoRgrafika

5.   Przyczepy i   naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 719,00 zł  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

infoRgrafika

7.   Od autobusu:  

a)   do 15 miejsc siedzących włącznie – 1.067,00 zł  

b)   powyżej 15 i   mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z   miejscem dla kierowcy:  

-   wyprodukowane po roku 1995 - 1.078,00 zł,  

-   w roku 1995 i   wcześniej – 1.201,00 zł  

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących:  

-   wyprodukowane po roku 1995 - 1.445,00 zł,  

-   w roku 1995 i   wcześniej – 1.556,00 zł  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »