| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz.U. nr 142, póz 1591 z   późn. zmianami, art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, póz. 613 z   późn. zmianami), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 r w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych  (M.P. Nr 214, poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się roczną wysokość podatku od środków transportowych na rok 2013 w   następujących wysokościach:  

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

infoRgrafika

5.   Przyczepy i   naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 719,00 zł  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

infoRgrafika

7.   Od autobusu:  

a)   do 15 miejsc siedzących włącznie – 1.067,00 zł  

b)   powyżej 15 i   mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z   miejscem dla kierowcy:  

-   wyprodukowane po roku 1995 - 1.078,00 zł,  

-   w roku 1995 i   wcześniej – 1.201,00 zł  

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących:  

-   wyprodukowane po roku 1995 - 1.445,00 zł,  

-   w roku 1995 i   wcześniej – 1.556,00 zł  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »