| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/87/220/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/42/248/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad ich zwalniania od obowiązku ich realizacji, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, a także zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 i   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 6   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIX/42/248/2005 Rady Gminy Suszec z   dnia 28 kwietnia 2005r. w   sprawie: zasad udzielania i   rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad ich zwalniania od obowiązku ich realizacji, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i   logopedów, a   także zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o   różnym wymiarze w   szkołach i   placówkach oświatowych Gminy Suszec, zwanej dalej „zmienianą uchwałą” w   następujący sposób:  

1.   pkt 1. tabeli zamieszczonej w   §1 pkt 1   zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor przedszkola liczącego:  

- 2   oddziały - 10 godz.  

- od 3   – 8   oddziałów – 8   godz.  

Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 6   oddziałów, w   tym oddziały zamiejscowe – 15 godz.”  

§   2.   Pozostała część zmienianej uchwały nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »