| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/87/220/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/42/248/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad ich zwalniania od obowiązku ich realizacji, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, a także zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 i   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 6   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIX/42/248/2005 Rady Gminy Suszec z   dnia 28 kwietnia 2005r. w   sprawie: zasad udzielania i   rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad ich zwalniania od obowiązku ich realizacji, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i   logopedów, a   także zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o   różnym wymiarze w   szkołach i   placówkach oświatowych Gminy Suszec, zwanej dalej „zmienianą uchwałą” w   następujący sposób:  

1.   pkt 1. tabeli zamieszczonej w   §1 pkt 1   zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor przedszkola liczącego:  

- 2   oddziały - 10 godz.  

- od 3   – 8   oddziałów – 8   godz.  

Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 6   oddziałów, w   tym oddziały zamiejscowe – 15 godz.”  

§   2.   Pozostała część zmienianej uchwały nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »