| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M. P. poz. 587 ) i   art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,66 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,22 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   19,51 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   4,34     od 1   m 2 powierzchni użytkowej.  

3.   od budowli:  

a)   służących do zbiorowego odprowadzania i   oczyszczania ścieków -   0,19%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych,  

b)   pozostałych budowli związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 84/VIII/2011 z   dnia 22 listopada 2011 roku w   sprawie stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »