| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M. P. poz. 587 ) i   art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,66 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,22 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   19,51 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   4,34     od 1   m 2 powierzchni użytkowej.  

3.   od budowli:  

a)   służących do zbiorowego odprowadzania i   oczyszczania ścieków -   0,19%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych,  

b)   pozostałych budowli związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 84/VIII/2011 z   dnia 22 listopada 2011 roku w   sprawie stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »