| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/337/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle stanowiącym załącznik do Uchwały nr LI/448/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej nr 17/51 z roku 1951, jest instytucją kultury i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

3. Niniejszego Statutu.

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

3. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Źródłami finansowania biblioteki są wpływy z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora, a także dotacji celowych, dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

3. Organizator przekazuje bibliotece środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej na sfinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty, w formie dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4. Dochodami własnymi Biblioteki, przeznaczanymi na cele statutowe, są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu składników majątkowych oraz opłaty pobierane za wykonywane usługi w granicach obowiązujących przepisów.

5. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora przy uwzględnieniu rocznej dotacji uchwalonej przez Radę Miasta Wisły.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.


§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady Miasta


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »