| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/337/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle stanowiącym załącznik do Uchwały nr LI/448/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej nr 17/51 z roku 1951, jest instytucją kultury i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

3. Niniejszego Statutu.

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

3. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Źródłami finansowania biblioteki są wpływy z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora, a także dotacji celowych, dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

3. Organizator przekazuje bibliotece środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej na sfinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty, w formie dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4. Dochodami własnymi Biblioteki, przeznaczanymi na cele statutowe, są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu składników majątkowych oraz opłaty pobierane za wykonywane usługi w granicach obowiązujących przepisów.

5. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora przy uwzględnieniu rocznej dotacji uchwalonej przez Radę Miasta Wisły.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.


§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady Miasta


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »