| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/220/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ożarowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 § 2,11,12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ożarowice na 4 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Ożarowice oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/220/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania w Gminie Ożarowice

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa:  Celiny, Pyrzowice

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach   ul. Wolności 46

2

Sołectwo: Zendek

Szkoła Podstawowa w Zendku
ul. Główna 126

3

Sołectwo: Ożarowice

Gimnazjum w Ożarowicach
ul. Szkolna 10

4

Sołectwa: Niezdara, Ossy, Tąpkowice

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach
ul. Kopernika 2

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »