| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/254/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.10.2010r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 21 ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 31 poz. 266 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywanych i   niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 197 z   2011r. poz. 1172 z   późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 27.10.2010r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice, wprowadza się następującą zmianę:  

1)   W § 7   pkt. 2   otrzymuje brzmienie:  

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2   lat. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »