| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/254/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.10.2010r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 21 ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 31 poz. 266 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywanych i   niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 197 z   2011r. poz. 1172 z   późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 27.10.2010r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice, wprowadza się następującą zmianę:  

1)   W § 7   pkt. 2   otrzymuje brzmienie:  

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2   lat. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Miłkowski

Specjalista w zakresie public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »