| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/714/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie od niego odebrana każda zebrana ilość odpadów komunalnych na zasadach i częstotliwości odbioru określonych w § 1 i w § 3 za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych w § 4 ust. 3.".

§ 2. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt".

§ 3. W § 4 wprowadza się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

"Informacja o lokalizacji oraz dniach i godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice.".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »