| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kwocie 60 zł za 1 m³.

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) o pojemności 110 i 120 litrów – w wysokości 23 zł,

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 40 zł,

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 110 zł,

4) o pojemności KP-7 – w wysokości 384 zł od 1 tony.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. ustala się w wysokości:

1) o pojemności 110 i 120 litrów – w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 36 zł,

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 108 zł,

4) o pojemności KP-7 – w wysokości 378 zł od 1 tony.

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »