| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kwocie 60 zł za 1 m³.

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) o pojemności 110 i 120 litrów – w wysokości 23 zł,

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 40 zł,

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 110 zł,

4) o pojemności KP-7 – w wysokości 384 zł od 1 tony.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. ustala się w wysokości:

1) o pojemności 110 i 120 litrów – w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 36 zł,

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 108 zł,

4) o pojemności KP-7 – w wysokości 378 zł od 1 tony.

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »