| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/187/2012 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbieranie od właściciela nieruchomości w ilości wyższej niż wskazana w Regulaminie,  następujących odpadów:

a) odpadów remontowo – budowlanych powyżej 1 m3

b) opon w ilości powyżej 4 szt. / rok.

2. Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 wynosi:

a) odpady remontowo – budowlane               150,00 zł  za 1 m3,

b) opony :

- osobowe i ciężarowe   3,00 zł/szt.

- pozostałe (ciągniki, maszyny samobieżne itp.)  30,00 zł/szt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »