| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.222.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.), art. 12, § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112; z   późn. zm.) w   związku z   art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113; z   późn. zm.) na wniosek Burmistrza Krzepic uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i   ustala się ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/387/2006 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 25 kwietnia 2006 r. w   sprawie utworzenia obwodów głosowania, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie i   w sołectwach.  


Załącznik do Uchwały Nr 29.222.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

Numer obwodu  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

Numer okręgu wyborczego  

1  

Miejscowość Krzepice, ulice: Brzozowa, Chopina, Częstochowska Generała Andersa, Generała Fieldorfa-Nila, Jasna, Jesionowa, Klonowa, Kozielewskiego, Księdza Muznerowskiego, Księdza Stasiewicza, Lipowa,  
Mickiewicza, Profesora Wiktora Zina, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ustronna, Wiśniowa, Wyspiańskiego.  

Dom Kultury w   Krzepicach ul. Czestochowska nr 26, tel. 3175-033  

1, 2,  

2  

Miejscowość Krzepice, ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Ciasna, Dąbrowskiego, Dolna, Dzielna,  
Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kościuszki,  
Krakowska, Krótka, Leśna, Magreta, 3   Maja, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Podkurnia, Polna, Prusa, Jana Pronobisa, Przechodnia, Rolnicza, Ryły, Reymonta, Rynek im. Powstańców 1863, Sienkiewicza, Słowackiego,  
Solna, Strażacka, Szkolna, Targowa, Wieluńska, Zapłocie.  

Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące w   Krzepicach ul. Ryły nr 26, tel. 3175-021  

3,4, 5  

3  

Miejscowość: Krzepice, ulice: Kuków, Praga  

Remiza OSP w   Krzepicach ul.; Kuków nr 79, tel 3175-714  

6  

4  

Miejscowości: Lutrowskie, Krzepice ulice: Kuźniczka, Piaskowa, Towarowa, 17 Stycznia, Cicha, Dworcowa,  
Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Plac Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Wenecka, Wesoła.  

Szkoła Podstawowa Nr 2   w Krzepicach ul. Skłodowskiej nr 21, tel. 3175-059  

7, 8  

5  

Miejscowości: Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie  

Szkoła Podstawowa w   Dankowicach Drugich nr 30, tel. 3175-126  

9  

6  

Miejscowości Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice  

Zespół Szkół w   Starokrzepicach ul. Oleska nr 250, tel. 3175-903  

10,11,  
12  

7  

Miejscowość Zajączki Pierwsze  

Szkoła Podstawowa w   Zajączkach Pierwszych nr 50, tel. 3175-211  

15  

8  

Miejscowości: Zajączki Drugie, Stanki, Szarki  

Remiza OSP w   Zajączkach Drugich ul. Główna nr 140, tel. 3175-731  

13, 14  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »