| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.222.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.), art. 12, § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112; z   późn. zm.) w   związku z   art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113; z   późn. zm.) na wniosek Burmistrza Krzepic uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i   ustala się ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/387/2006 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 25 kwietnia 2006 r. w   sprawie utworzenia obwodów głosowania, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie i   w sołectwach.  


Załącznik do Uchwały Nr 29.222.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

Numer obwodu  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

Numer okręgu wyborczego  

1  

Miejscowość Krzepice, ulice: Brzozowa, Chopina, Częstochowska Generała Andersa, Generała Fieldorfa-Nila, Jasna, Jesionowa, Klonowa, Kozielewskiego, Księdza Muznerowskiego, Księdza Stasiewicza, Lipowa,  
Mickiewicza, Profesora Wiktora Zina, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ustronna, Wiśniowa, Wyspiańskiego.  

Dom Kultury w   Krzepicach ul. Czestochowska nr 26, tel. 3175-033  

1, 2,  

2  

Miejscowość Krzepice, ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Ciasna, Dąbrowskiego, Dolna, Dzielna,  
Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kościuszki,  
Krakowska, Krótka, Leśna, Magreta, 3   Maja, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Podkurnia, Polna, Prusa, Jana Pronobisa, Przechodnia, Rolnicza, Ryły, Reymonta, Rynek im. Powstańców 1863, Sienkiewicza, Słowackiego,  
Solna, Strażacka, Szkolna, Targowa, Wieluńska, Zapłocie.  

Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące w   Krzepicach ul. Ryły nr 26, tel. 3175-021  

3,4, 5  

3  

Miejscowość: Krzepice, ulice: Kuków, Praga  

Remiza OSP w   Krzepicach ul.; Kuków nr 79, tel 3175-714  

6  

4  

Miejscowości: Lutrowskie, Krzepice ulice: Kuźniczka, Piaskowa, Towarowa, 17 Stycznia, Cicha, Dworcowa,  
Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Plac Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Wenecka, Wesoła.  

Szkoła Podstawowa Nr 2   w Krzepicach ul. Skłodowskiej nr 21, tel. 3175-059  

7, 8  

5  

Miejscowości: Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie  

Szkoła Podstawowa w   Dankowicach Drugich nr 30, tel. 3175-126  

9  

6  

Miejscowości Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice  

Zespół Szkół w   Starokrzepicach ul. Oleska nr 250, tel. 3175-903  

10,11,  
12  

7  

Miejscowość Zajączki Pierwsze  

Szkoła Podstawowa w   Zajączkach Pierwszych nr 50, tel. 3175-211  

15  

8  

Miejscowości: Zajączki Drugie, Stanki, Szarki  

Remiza OSP w   Zajączkach Drugich ul. Główna nr 140, tel. 3175-731  

13, 14  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »