| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/369/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w wymiarze wydłużonym ponad 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

3. Jeżeli z dziennego czasu pracy Żłobka wynika, że Żłobek kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za pobyt dziecka w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 2. Maksymalna stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 3. Zasady wnoszenia i rozliczania opłat reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a Żłobkiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 5. Tracą moc uchwały:

a) Nr XIV/136/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

b) Nr XXIV/323/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »