| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/369/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w wymiarze wydłużonym ponad 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

3. Jeżeli z dziennego czasu pracy Żłobka wynika, że Żłobek kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za pobyt dziecka w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 2. Maksymalna stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 3. Zasady wnoszenia i rozliczania opłat reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a Żłobkiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 5. Tracą moc uchwały:

a) Nr XIV/136/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

b) Nr XXIV/323/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »