| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18  ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 t.j. z późn.zm.)oraz art. 4 ust. 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz.1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1, jeżeli:

1. odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł miesięcznie na osobę,

2. odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16 zł miesięcznie na osobę.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:

lp

Pojemność pojemnika (litry)

Opłata za pojemnik
(zł)

Odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Odpady nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1

60

7

8,4

2

120

13

15,6

3

140

15

18,0

4

240

26

31,2

5

360

39

46,8

6

660

56

67,2

7

770

68

81,6

8

1100

90

108,0

9

7000

300

360,0

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden worek o pojemności 120 l - w wysokości 3,00 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi powstającymi okresowo w większej ilości na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden worek o pojemności 120 litrów w wysokości 13,00 zł.

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn liczby pojemników, kontenerów lub worków oraz stawki opłat za pojemnik, kontener lub worek, określonej w § 3.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »