| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.021.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 716 315,92 zł

w tym:

                           

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 243 503,92 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”

+ 13 409,55 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 5 623,35 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” / Szlakiem Emmy i Marcela - industrialne atrakcje Radlina

+ 82 777,84 zł

- zwiększenie w dziale 758 „Różne rozliczenia”

+ 138 377,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna”

+ 3 316,18 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę + 472 812,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 472 812,00 zł


§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 473 888,86 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę +203 687,86 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

− 92 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" / Szlakiem Emmy i Marcela - industrialne atrakcje Radlina

+ 82 777,84 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

+ 70 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja”

+ 60 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”

+ 8 377,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

+ 74 533,02 zł

wydatki majątkowe

zwiększenie o kwotę + 270 201,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”/ Wykupy gruntów

+ 270 201,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.021.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.021.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.021.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.021.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »