| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm),  art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej,
po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, zwany dalej „regulaminem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem: § 14, § 15, § 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Manfred Wrona


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/302/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »