| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, wg poniższych terminów:

1) do 10-tego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału w wysokości należności kwartalnej,

2) do 10-tego dnia danego miesiąca w wysokości przypadającej miesięcznie.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami rozliczana będzie w okresach kwartalnych.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy  Rajcza w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rajcza nr    84 8125 0008 0000 0202 2000 0010.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »