| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale nr XXIV/171/12 z   dnia 06 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Wprowadza się zmiany w   dochodach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały.  

2.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 2   niniejszej uchwały.  

3.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r. zgodnie z   tabela nr 3   niniejszej uchwały.  

§ 2.  

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 31.813.163,82 zł.  

z tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 31.782.163,82 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 31.000,00 zł.  

§ 3.  

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Wydatki budżetu Gminy w   łącznej kwocie 31.482.737,82 zł.  

z tego:  

1.1 Wydatki bieżące w   kwocie 29.796.242,82 zł., w   tym  

1)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 22.273.380,64 zł.  

W tym na:  

a)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.805.388,00 zł.,  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 5.467.992,64 zł.  

2)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.291.575,00 zł.  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 4.794.787,69 zł.  

4)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 321.088,49 zł.  

5)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 559.211,00 zł.  

6)   Wydatki na obsługę długu w   kwocie 556.200,00 zł.  

2.2 Wydatki majątkowe w   kwocie 1.686.495,00 zł.  

w tym na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 1.686.495,00 zł.  

W tym na:  

a)   programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 84.794,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 2   i tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/204/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/204/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/204/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »