| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.60.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę12 313 632 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi412 321 376, w tym:

1) dochody bieżące 324 977 434 zł,

2) dochody majątkowe 87 343 942 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę11 329 249 , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 25 991 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 11 303 258 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi486 629 036, w tym:

1) wydatki bieżące 307 588 068 zł,

2) wydatki majątkowe 179 040 968 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 984 383 .

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę74 307 660 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              73 566 660

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie              150 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                        591 000 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o984 383 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi74 607 660.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę60 000 , zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zwiększyć o kwotę3 000 złplan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.60.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.60.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.60.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.60.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII.60.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »