| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz.594), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 55.629.386,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 51.357.589,64 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 59.359.897,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, do wysokości 47.690.012,05 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.050,00 zł, do wysokości 11.669.885,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok'', o którym mowa w § 2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.3, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »