| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz.594), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 55.629.386,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 51.357.589,64 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 38.950,00 zł do wysokości 59.359.897,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, do wysokości 47.690.012,05 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.050,00 zł, do wysokości 11.669.885,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok'', o którym mowa w § 2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.3, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/246/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »