| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6   r. ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tekst jednolity Dz. U. z   2012r poz. 391 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z   2013r nr 594) po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz U. Woj. Śląskiego z   2011r. nr 1   poz. 26), Rada Gminy Psary uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się rodzaje dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Psary i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za usługi:  

1) podstawienie i   odbiór kontenera lub worka z   tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe i   zagospodarowanie odpadów budowlanych i   rozbiórkowych;  

2) udostępnienie dodatkowego pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o   pojemności 120l, odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad ilość określoną w   uchwale w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1) Cena za usługę o   której mowa w   §1 pkt.1 uzależniona jest od pojemności kontenera lub worka i   czasookresu pozostawienia do dyspozycji właściciela i   wynosi:  

a)   worek o   pojemności 1   m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów – w   wysokości 140,00 zł brutto.  

b)   kontener o   pojemności 3,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 304,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

c)   kontener o   pojemności 4,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 358,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

d)   kontener o   pojemności 5,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 390,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

e)   kontener o   pojemności 7   m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 444,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

2) Cena za usługę o   której mowa w   §1 pkt. 2   wynosi 14,80 zł brutto.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »