| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/223/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1.               Właściciel nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za:

1)               Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

2.               Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wynosi za:

1)               tona – w wysokości 400,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/175/12 rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »