| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 594), w związku z art. 4 ust. 1 art 13.ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 40 ust. 2,4,5 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (T.J. Dz. U. z 2007r. Nr.19, poz.115 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XVI/126/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 24 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Wyry.

§ 2. 1. Ustalić następujące stawki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

1) W celu prowadzenia robót w pasie drogowym – stawka za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego:

a) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 1,00 zł/m²,

b) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości jezdni - 3,00 zł/m² (za całą zajętą szerokość),

c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 6,00 zł/m² (za całą zajętą szerokość),

d) chodnik, plac, zatoka, pobocze - 1,00 zł/m²,

e) pozostałe elementy pasa drogowego - 0,80 zł/m².

2) W razie jednoczesnego zajęcia jezdni i pozostałej części pasa drogowego stawki opłat sumują się.

3) W przypadku wpłynięcia wniosku do 7 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego opłaty, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) za zajęcie pasa drogowego zwiększone są o 50%. Zwiększona stawka nie jest pobierana w sytuacji wystąpienia awarii.

4) W celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – stawka roczna za 1 m² rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w:

a) w jezdni z wyjątkiem obiektów mostowych- 20 zł/m²,

b) w poboczu z wyjątkiem obiektów mostowych- 16 zł/m²,

c) w pasie drogowym na obiektach mostowych - 200 zł/m².

5) W celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – stawka za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy:

a) obiektu handlowego i usługowego -0,80 zł/m².

b) reklamy - 2,00 zł/m².

6) Zajęcia pasa drogowego w innych celach niż wymienione w pkt. 1) - 5) – stawka za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego – 10 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały należy do Wójta Gminy Wyry jako zarządcy dróg publicznych w gminie Wyry.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »