| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 594), w związku z art. 4 ust. 1 art 13.ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 40 ust. 2,4,5 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (T.J. Dz. U. z 2007r. Nr.19, poz.115 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XVI/126/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 24 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Wyry.

§ 2. 1. Ustalić następujące stawki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

1) W celu prowadzenia robót w pasie drogowym – stawka za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego:

a) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 1,00 zł/m²,

b) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości jezdni - 3,00 zł/m² (za całą zajętą szerokość),

c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 6,00 zł/m² (za całą zajętą szerokość),

d) chodnik, plac, zatoka, pobocze - 1,00 zł/m²,

e) pozostałe elementy pasa drogowego - 0,80 zł/m².

2) W razie jednoczesnego zajęcia jezdni i pozostałej części pasa drogowego stawki opłat sumują się.

3) W przypadku wpłynięcia wniosku do 7 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego opłaty, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) za zajęcie pasa drogowego zwiększone są o 50%. Zwiększona stawka nie jest pobierana w sytuacji wystąpienia awarii.

4) W celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – stawka roczna za 1 m² rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w:

a) w jezdni z wyjątkiem obiektów mostowych- 20 zł/m²,

b) w poboczu z wyjątkiem obiektów mostowych- 16 zł/m²,

c) w pasie drogowym na obiektach mostowych - 200 zł/m².

5) W celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – stawka za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy:

a) obiektu handlowego i usługowego -0,80 zł/m².

b) reklamy - 2,00 zł/m².

6) Zajęcia pasa drogowego w innych celach niż wymienione w pkt. 1) - 5) – stawka za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego – 10 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały należy do Wójta Gminy Wyry jako zarządcy dróg publicznych w gminie Wyry.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »