| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.11.2013 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 5 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Ustroń realizacji zadania remontu 0,7 km odcinka ulicy Skoczowskiej w Ustroniu

- Uchwały nr XXXIII/366/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej,

- Uchwały nr XXXIV/307/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. sprawie powierzenia Miastu Ustroń realizacji zadania remontu odcinka ulicy Skoczowskiej w Ustroniu

§ 1.

1. Powiat Cieszyński powierza Miastu Ustroń realizację zadania "Remont odcinka drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowskiej w Ustroniu o długości 0,7 km".

2. Wartość szacunkowa zadania wynosi ok. 455.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1) Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

2) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,

3) Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca ,

4) Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna ,

5) Montaż barier ochronnych drogowych 26 mb.

4. Stroną realizującą będzie Miasto Ustroń.

5. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2013r.

§ 2.

1. Powiat przekaże Miastu dotację celową na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 455.000 zł.

2. Na kwotę dotacji celowej składają się środki własne Powiatu oraz pomoc finansowa Miasta Ustroń w wysokości 200.000 zł.

3. Zwiększenie wartości realizowanego zadania wynikające z rozstrzygnięcia przetargów nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

4. Zmniejszenie wartości realizowanego zadania wynikające z rozstrzygnięcia przetargów nie będzie stanowiło podstawy do obniżenia pomocy finansowej Miasta Ustronia.

5. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Miasta Ustroń nr 60105010701000000101025211, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury.

6. Miasto Ustroń przekaże rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 14 dni od dokonania ostatecznej płatności, załączając kserokopię opisanych faktur (rachunków) oraz kserokopię protokołu odbioru

§ 3.

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do 20 grudnia 2013r.

§ 4.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Ustroń


Ireneusz Szarzec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »