| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/336/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8   lit. d ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595) art. 217 ust 2   pkt 6   ustawy z   dnia   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiegoo kwotę 1   622   448,00zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiegow wysokości 131   259   831,63zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 1   622 448,00zł i   ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 139   819   114,63zł zgodnie z   zestawieniem zawartym             w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

1   622 448  

1 252 448  

370 000  

 

DOCHODY WŁASNE POWIATU  

370 000  

-  

370 000  

 

Środki z   funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów  

370 000  

-  

370 000  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

370 000  

-  

370 000  

 

Określone w   art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z   budżetu Unii Europejskiej  

1   053 803  

1   053 803  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

1   053 803  

1   053 803  

-  

 

Określone w   art. 3   ust. 3   pkt 3   ustawy z   dnia 13   listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego inne środki określone w   odrębnych przepisach  

198 645  

198 645  

-  

600  

Transport i   łączność  

198 645  

198 645  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

1   622 448  

600  

 

Transport i   łączność  

198 645  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

198 645  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

198 645  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

198 645  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

198 645  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

370 000  

 

70095  

Pozostała działalność  

370 000  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym   :  

370 000  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

370 000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

1   053   803  

 

80120  

Licea ogólnokształcące  

22 906  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym   :  

22 906  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

22 906  

 

80130  

Szkoły zawodowe  

374 389  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym   :  

374 389  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

374 389  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz     ośrodki dokształcania zawodowego  

15 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym   :  

15 000  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

15 000  

 

80195  

Pozostała działalność  

641 508  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym   :  

641 508  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

641 508  

§   3.   1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok  
w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

2.   Szczegółowe zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.  

infoRgrafika

3.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że zmienia się treść załącznika nr 1   „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013r.” w   sposób określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/336/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
 

ZESTAWIENIE  ZMIAN  PLANOWANYCH  KWOT  DOTACJI  
UDZIELANYCH Z   BUDŻETU  JEDNOSTKI  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  
NA 2013 ROK  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »