| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/665/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 5 września 2013r.

o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.), oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów:

1) do 15 lutego każdego roku,

2) do 15 kwietnia każdego roku,

3) do 15 czerwca każdego roku,

4) do 15 sierpnia każdego roku,

5) do 15 października każdego roku,

6) do 15 grudnia każdego roku.

2. Jeżeli termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na dzień wolny od pracy, zapłata przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia drugiego miesiąca, w którym świadczy się usługę, bez wezwania, wg następującego harmonogramu:

1) za styczeń i luty do 15 lutego każdego roku,

2) za marzec i kwiecień do 15 kwietnia każdego roku,

3) za maj i czerwiec do 15 czerwca każdego roku,

4) za lipiec i sierpień do 15 sierpnia każdego roku,

5) za wrzesień i październik do 15 października każdego roku,

6) za listopad i grudzień do 15 grudnia każdego roku.

4. W przypadku powstania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zamieszkaniem na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości obliczonej na podstawie stawek określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, wnosi się w terminach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku powstania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przed terminem płatności określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. przed 15-tym dniem drugiego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w najbliższym przypadającym w okresach wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku powstania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie płatności określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. po 15-tym dniu drugiego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc zaistnienia obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym najbliższym terminie określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zmienionej wysokości, obliczonej na podstawie stawek określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, wnosi się w terminach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przed terminem płatności określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. przed 15-tym dniem drugiego miesiąca, opłatę w zmienionej wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w najbliższym terminie określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie płatności określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. po 15-tym dniu drugiego miesiąca, opłatę w zmienionej wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc zaistnienia obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym najbliższym terminie płatności określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta Chorzów, przekazem lub przelewem na rachunek bankowy miasta Chorzów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »