| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 594), art. 15 ust. 1 pkt.6, ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1.

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/238/13 z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2013r. poz.4057, ogłoszony: 04.06.2013r.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/263/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.

1. Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Gierałtowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami).

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie umowy zawartej z Gminą Gierałtowice na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Gierałtowice.

3. Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek składany do Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

6. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

7. Wymiary tablicy z rozkładem jazdy i grafika oraz sposób montażu podlega uzgodnieniu z Gminą Gierałtowice.

8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.

9. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę na zasadach określonych w umowie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/263/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Wykaz przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Lp.

Miejscowość - kierunek

Ulica

Nazwa przystanku

Opis/Uwagi

1

Przyszowice

Powstańców Śl.

Kolejowa

2 w obu kierunkach

2

Przyszowice

Powstańców Śl.

Korty

2 w obu kierunkach

3

Przyszowice

Powstańców Śl.

Wytwórnia n/ż

2 w obu kierunkach

4

Przyszowice

Graniczna

Graniczna

2 w obu kierunkach

5

Przyszowice

Polna

Polna n/ż

2 w obu kierunkach

6

Paniówki

Zwycięstwa

Zwycięstwa

2 w obu kierunkach

7

Paniówki

Zwycięstwa

Szkoła

2 w obu kierunkach

8

Paniówki

Zabrska

Wiśniowa

2 w obu kierunkach

9

Paniówki

Zabrska

Skrzyżowanie

2 w obu kierunkach

10

Chudów

Zabrska

Kościół

2 w obu kierunkach

11

Chudów

Dworcowa

Szyb

2 w obu kierunkach

12

Chudów

Topolowa

Zamek

2 w obu kierunkach

13

Gierałtowice

Korfantego

Most

2 w obu kierunkach

14

Gierałtowice

Korfantego

Korfantego

2 w obu kierunkach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »