| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 218/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie w okręgach wyborczych nr 2 i 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XXXVIII/386/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz Nr XXXIX/393/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów radnych Pani Małgorzaty Reczko i Pana Mariana Malickiego przeprowadzone zostaną  wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sławkowie w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 2 oraz pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W każdym okręgu, o których mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 1 grudnia 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 218/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 25 września 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie

Termin wykonania czynności wybor- czej[1])

Treść czynności

do 28 września 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie w okręgach wyborczych nr 2 i 3

do 12 października 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Sławkowa, informacji o okręgach wyborczych nr 2 i 3, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych nr 2 i 3

do 14 października 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie

do 17 października 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie

do 1 listopada 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie list kandydatów na radnych wybieranych w okręgach wyborczych

do 8 listopada 2013 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Sławkowa kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do 10 listopada 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Sławkowa informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Sławkowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 16 listopada 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 17 listopada 2013 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Sławkowie obwodowych komisji wyborczych

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Miasta Sławkowa

do 21 listopada 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

29 listopada 2013 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

30 listopada 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

1 grudnia 2013 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze okreslone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych lub urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »