| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 250/XXXIII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.009,60 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.009,60 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 250/XXXIII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 24 września 2013 r.

Dział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Administracja publiczna

1.000,00

3.009,60

4.009,60

w tym dochody bieżące:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw


1.000,00


3.009,60


4.009,60

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 250/XXXIII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 24 września 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7.994.499,00

3.009,60

7.997.508,60

80104

Przedszkola

1.105.424,00

3.009,60

1.108.433,60

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego


-


3.009,60


3.009,60

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »