| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Ustala się miesięczne uiszczanie opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebranymi od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  Opłata winna być wnoszona bez wezwania , do ostatniego dnia  miesiąca, którego opłata dotyczy.

§ 2.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać mogą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bestwina lub na rachunek bankowy Gminy Bestwina.

2. Numer rachunku bankowego jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »