| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobiór stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/183/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 72 poz. 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 4 kwotę „1050 zł„ zastępuje się kwotą „1200 zł

b) w ust. 7 skreśla się zwrot „...nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku„

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się tabelę stawek dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych od do)

1

Dyrektor szkoły liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 6 oddziałów
- od 7 do 8 oddziałów
- od 9 do 16 oddziałów


280 - 350
320 - 400
420 - 500
545 - 600

2

Kierownik świetlicy

125 - 160

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »