| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/46/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./, art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1/ tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski z 2013 r., poz. 812), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z 2013 r. poz. 724) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Rędziny uchwala
Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2014:

§ 1. 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             

676,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1129,00 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1350,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

D W I E O S I E

12 ton

13 ton

1483,00 zł

1822,00 zł

13 ton

14 ton

1538,00 zł

1889,00 zł

14 ton

15 ton

1602,00 zł             

1943,00 zł

15 ton

-

1658,00 zł

1998,00 zł

TRZY O S I E

12 ton

17 ton

1712,00 zł             

2052,00 zł

17 ton

19 ton

1768,00 zł

2108,00 zł

19 ton

21 ton

1822,00 zł

2175,00 zł

21 ton

23 tony

1889,00 zł             

2230,00 zł

23 tony

25 ton

1943,00 zł

2284,00 zł

25 ton

-

1999,00 zł

2339,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

25 ton

2053,00 zł

2394,00 zł

25 ton

27 ton

2109,00 zł

2460,00 zł

27 ton

29 ton

2175,00 zł

2515,00 zł

29 ton

31 ton

2361,00 zł

2686,00 zł

31 ton

-

2371,00 zł

2686,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1578,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

D W I E O S I E

12 ton

18 ton

1768,00 zł

1822,00 zł

18 ton

25 ton

1822,00 zł

1889,00 zł

25 ton

31 ton

1889,00 zł

1943,00 zł

31 ton

-

1943,00 zł

2123,00 zł

T R Z Y O S I E I WIĘCEJ

12 ton

40 ton

1966,00 zł

1987,00 zł

40 ton

-

2428,00 zł

2791,00 zł

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1350,00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

J E D N A O Ś

12 ton

18 ton

1142,00 zł

1198,00 zł

18 ton

25 ton

1198,00 zł

1252,00 zł

25 ton

-

1252,00 zł

1318,00 zł

D W I E O S I E

12 ton

28 ton

1318,00 zł

1373,00 zł

28 ton

33 tony

1373,00 zł

1428,00 zł

33 tony

38 ton

1428,00 zł

1483,00 zł

38 ton

-

1748,00 zł

1862,00 zł

T R Z Y O S I E I WIĘCEJ

12 ton

38 ton

1538,00 zł

1571,00 zł

38 ton

-

1966,00 zł

1988,00 zł

7. Od autobusu:

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30

1571,00 zł

b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30

1988,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/ 54 /2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »