| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/232/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 7.

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 3.000 000,00 zł,

2)               sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              – w kwocie 3 500 000,00 zł,

3)               spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                        – w kwocie 1 220 000,00 zł,

4)               wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 2.

W uchwale Nr XXIV/230/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

1. pkt 3 w § 3otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

3. Przychody budżetu4.546.654,60 złto:

1) 1.196.163,14 zł – pożyczki, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

2) 1.217.623,31 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3) 2.132.868,15 zł – kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

2. pkt 4 w § 3otrzymuje, nowe następujące brzmienie

4. Deficyt budżetu w kwocie3.329.031,29 zł- zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.196.163,14 zł,

2) kredytami – w kwocie 2.132.868,15 zł.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik do Uchwały Nr XXV/232/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »