| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/272/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Poręba
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika złożony do Urzędu Miasta Poręba.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz miejsce jego zamieszkania lub adres siedziby.

2. Wskazanie dokładnego miejsca położenia powierzchni użytków rolnych wraz
z określeniem numeru działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klas bonitacyjnych, na których podatnik zaprzestał produkcji rolnej.

3. Wskazanie zamierzonego okresu zwolnienia (1 – 3 lata).

§ 4. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1. Zaprzestanie uprawy roślin;

2. Nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3. Nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4. Utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

5. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 5. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji burmistrza.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miasta Poręba w terminie 14 dni o wszelkich zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »