| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/272/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Poręba
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika złożony do Urzędu Miasta Poręba.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz miejsce jego zamieszkania lub adres siedziby.

2. Wskazanie dokładnego miejsca położenia powierzchni użytków rolnych wraz
z określeniem numeru działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klas bonitacyjnych, na których podatnik zaprzestał produkcji rolnej.

3. Wskazanie zamierzonego okresu zwolnienia (1 – 3 lata).

§ 4. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1. Zaprzestanie uprawy roślin;

2. Nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3. Nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4. Utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

5. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 5. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji burmistrza.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miasta Poręba w terminie 14 dni o wszelkich zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »