| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 18 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Żory

PS .031.6.2013

(2013/099549)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Żory,

zawarty w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Miastem Żory, z siedzibą w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25, które reprezentuje:

Waldemar Socha – Prezydent Miasta.§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Żoryze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Miasto Żory zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:57.232 zł(pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Miasta Żory.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 19.077 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 19.077 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 19.078 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

MIASTO ŻORY

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Prezydent Miasta


Waldemar Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »