| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 253/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1381.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. 2013 poz. 465 oraz art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1.

Pobór należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych dokonywany jest w Gminie Blachownia w drodze inkasa :

1. na terenie sołectwa Nowa Gorzelnia przez inkasenta – Panią Justynę Grabarczyk, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

2. na terenie sołectwa Stara Gorzelnia przez inkasenta – Panią Justynę Grabarczyk, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej

3. na terenie sołectwa Konradów przez sołtysa sołectwa Konradów - Panią Bożenę Serwiak, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

4. na terenie sołectwa Łojki przez inkasenta –Panią Katarzynę Mysłek, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

5. na terenie sołectwa Wyrazów przez sołtysa sołectwa Wyrazów – Pana Sebastiana  Cierpiała, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

6. na terenie sołectwa Cisie przez inkasenta - Panią Joannę Hepner, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

7. na terenie miasta  Blachownia, za wyjątkiem podatku od środków transportowych

i opłaty targowej , przez inkasentów :

- Panią Żanetę Kwiecień -  obręb Ottonów i bloki,

- Panią Justynę Grabarczyk -  obręb Trzepizury, „działki”,

- Panią Annę Motyl -  „działki”,

- Panią Bożenę Serwiak – obręb Ostrowy,

- Pana Romana Dudek - obręb Brzózka, bloki.

8. pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywany jest przez Ośrodek Sportu

i Rekreacji Sp. z o.o. w Blachowni

9. podatek od środków transportowych z terenu całej gminy płatny w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni.

§ 2.

Inkasenci wymienieni w § 1 otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

- za pobór podatku rolnego i leśnego 8 % sum zainkasowanych,

- za pobór podatku od nieruchomości 5 % sum zainkasowanych,

- za pobór opłaty targowej 8 % sum zainkasowanych.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 165/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

2. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »